Banner 590px

< návrat zpět

Příspěvky

Výše ročního členského příspěvku je stanovena na 150 Kč a je vždy splatná do 31. 12. předchozího roku. Při platbě vždy vyčkejte na písemnou výzvu.